Μίνιμουμ παραγγελίας


13 Feb

Στους προμτές ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ.Μ ΟΕ και ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ Φ-ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ ΟΕ υπάρχει μίνιμουμ παραγγελίας για τον καθένα και  είναι 110,00 ευρώ σε τιμές αρχικές καταλόγου.