Παραγγελίες στο καλάθι χωριστά για κάθε προμτή


04 Feb

Οι παραγγελίες που δίνετε να είναι ξεχωριστές για κάθε προμτή όπως ξεχωριστοί είναι και οι φάκελοι των προμ/τών.

Αλλιώς καθυστερεί η αποστολή της παραγγελίας σας.