Παραλαβές Γαλότσες Αδιάβροχα και Υποδήματα Step .Δείτε Ελλείψεις σε ft-safety 28/12/20


Παραλάβαμε Υποδήματα step ,step s1 ,step s3 και είμαστε πλήρεις 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ TOTAL TSP 302L ΨΗΛΗ

ΓΑΛΟΤΣΕΣ TOTAL TSP 303L ΚΟΝΤΗ (Σε έλλειψη το Ν39-40-41)

ΓΥΑΛΙΑ TOTAL TSP 301 - TSP 307 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ TOTAL 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΜΠΑΡΝΤΙΝΕΣ TOTAL 

ΜΑΣΚΕΣ TOTAL ΟΙ ΠΑΛΙΕΣ 403-401-402-406  ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΓΑΝΤΙΑ 0787 Ν10 ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΟ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΓΑΝΤΙΑ  0790 10  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

-----------

ΕλλεΊψεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28/12/20 

ΥΠΟΔΗΜΑ BAX 39-46 

ΥΠΟΔΗΜΑ CROSSFIT 43-44-46 

ΥΠΟΔΗΜΑ COMPO 44-47 

ΥΠΟΔΗΜΑ FOREST 41-42-43-46 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ GINNOCHIO 43-44-45-46 

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TRONCHETTO 38-39-40-43-44-45 

ΜΑΣΚΕΣ COFRA ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ