Σχετικά με τις διαθεσιμότητες & νέα είδη


01 Apr

Το agelef.blog ενημερώνει με μή αυτόματο τρόπο τα νέα είδη και τις διαθεσιμότητες των προιόντων των προμηθευτών ,έτσι μεσολαβεί κάποιο μικρό χρονικό διάστημα για να είναι ενήμερο .Οταν εντοπίζετε διαφορές να ξέρετε ότι ισχύει ότι βλέπετε στο site του προμτή . Το έχουμε προβλέψει και δίνεται την παραγγελία σας σε ελεύθερο κείμενο ή στα υπόψη στο τέλος της παραγγελίας.