Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά μεγαλύτερα του 1.5ΗΡ


9.00