Νέα τιμή 2/11/22. Προηγούμενη τιμή = 10.00


12.00