ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ=2,20 Μέγεθος : 10(XL) Χρήση για εργαζόμενο σε περιβάλλον πετρελαίου (πολύ λάδι) κ.λπ. Γάντια βαρέως νιτριλίου πλήρως επικαλυμμένα Συσκευασία : 6 ζευγ


26.40