ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΝΤΙΖΕΣ ΓΑΛΒ 52° (Α65)


Νέες Τιμές σε ΝΤΊΖΕΣ (οι τιμές που βλέπετε είναι οι αρχικές καταλόγου) ΝΤΙΖΕΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΓΑΛΒ 474006000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M6 Μ 0,73 € (Μέτρο) 474008000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M8 Μ 1,2 € (Μέτρο) 474010000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M10 Μ 1,9 € (Μέτρο) 474012000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M12 Μ 2,8 € (Μέτρο) 474014000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M14 Μ 3,8 € (Μέτρο) 474016000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M16 Μ 5,1 € (Μέτρο) 474018000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M18 Μ 6,5 € (Μέτρο) 474020000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M20 Μ 8 € (Μέτρο) 474022000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M22 Μ 10,5 € (Μέτρο) 474024000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M24 Μ 12 € (Μέτρο) 474027000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 1Μ Γ/Β-52° M27 Μ 16 € (Μέτρο) ΝΤΙΖΕΣ 2ΜΕΤΡΕΣ ΓΑΛΒ 490006000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° M6 ΒΕΡΓ 1,46 € (Τεμάχιο) 490008000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° M8 ΒΕΡΓ 2,45 € (Τεμάχιο) 490010000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° M10 ΒΕΡΓ 3,8 € (Τεμάχιο) 490012000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° Μ12 ΒΕΡΓ 5,6 € (Τεμάχιο) 490014000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° Μ14 ΒΕΡΓ 7,6 € (Τεμάχιο) 490016000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° Μ16 ΒΕΡΓ 10,2 € (Τεμάχιο) 490018000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° M18 ΒΕΡΓ 13 € (Τεμάχιο) 490020000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° Μ20 ΒΕΡΓ 16 € (Τεμάχιο) 490024000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° Μ24 ΒΕΡΓ 24 € (Τεμάχιο) 490027000000 ΝΤΙΖΕΣ DIN 975 4.8 2M Γ/Β - 52° M27 ΒΕΡΓ 32 € (Τεμάχιο) ---------------------