1600 ΓΑΝΤΙ LATEX


TOP
TOP

ΧΡΗΣΕΙΣ : ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝ388 - 2142 ΜΕΓΕΘΗ 8 - 11 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 ΖΕΥΓ / ΚΙΒ


1.65 

ΜΕΓΕΘΟΣ: *