ΟΜ626 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4,2 x13 x16 x19 x25 x32 x38 x50 4,8 x13 x16 x19 x25 x32 x38 x50 x60 x75 5,5 x16 x19 x25 x32 x38 x50 x60 x75 x100 6,3 x16 x19 x25 x32 x38 x50 x60 x75 x100 x110 x125 x130 x140 x150 x160 x180 x200 ----- ΟΜ063 ΙΝΟΧ Α2 4,2 x13 x16 x19 x25 4,8 x16 x19 x25 x32 x38 x50 5,5 x16 x19 x25 x32 x38 x50 x70 x100 6,3 x16 x19 x25 x32 x38 x50 x60 x80 x90 x100 ----- D200 ΙΝΟΧ Α2 ΔΙΜΕΤΑΛΙΚΗ 5,5 x25 Drill cap. 6mm, x27 Drill 3, x38 Drill 6, x50 Drill 3, x50 Drill 6, x72 Drill 5, x89 Drill 5, x110 Drill 5, x130 Drill 5 -----


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


Διαστάσεις .
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,2 X 19 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 32 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 38 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 50 DRILL 12 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 19 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 32 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 38 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 60 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 75 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 90 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X100 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X120 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X125 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X140 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X150 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3X180 ΚΟΥΤΙ 250 TEM
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟD 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3X200 ΚΟΥΤΙ 100 TEM 


ΓΑΛΒΑΝ  https://tsamouris.gr/product/3445

ΙΝΟΧ Α2  https://tsamouris.gr/product/3444

ΙΝΟΧ Α2 ΔΙΜΕΤΑΛΙΚΕΣ  https://tsamouris.gr/product/4826