ΕΠΙΛΟΓΕΣ . ΟΜ626 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ . ΟΜ063 ΙΝΟΧ Α2 . D200 ΙΝΟΧ Α2 ΔΙΜΕΤΑΛΙΚΗ .


0.00 

ΖΗΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (γράψτε διαστάσεις και τεμάχια): *

Μάθε Περισσότερα


Διαστάσεις .
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,2 X 19 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 32 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 38 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 50 DRILL 12 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 19 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 32 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 38 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 60 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 75 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 90 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X100 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X120 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X125 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X140 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X150 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3X180 ΚΟΥΤΙ 250 TEM
ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟD 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3X200 ΚΟΥΤΙ 100 TEM 


ΓΑΛΒΑΝ  https://tsamouris.gr/product/3445

ΙΝΟΧ Α2  https://tsamouris.gr/product/3444

ΙΝΟΧ Α2 ΔΙΜΕΤΑΛΙΚΕΣ  https://tsamouris.gr/product/4826