ΣΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΑΡ & ΕΛ ΤΥΠΟΥ & ΙΝΟΧ Α2 ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ Γ/Β. 5-48 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 6-55 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 8-60 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 10-73 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 12-90 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 16-110 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ ΒΑΡ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒ. 20-110 ΚΟΥΤΙ 10 TEM ------------------------------ ΕΛΑΦΡ ΤΥΠΟΥ Γ/Β. 6 X 55 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ ΕΛΑΦΡ ΤΥΠΟΥ Γ/Β. 8 X 65 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΕΛΑΦΡ ΤΥΠΟΥ Γ/Β. 10 X 73 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ ------------------------------- ΙΝΟΧ Α2 Μ6-8-10-12-16 .ΣΥΣΚ ΤΕΜ -------------------------


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *