Σε B660 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΙΝΑΣ . B210 FM ΙΤΑΛΙΑΣ . B640 ΙΝΟΧ Α2 . B840 ΙΝΟΧ Α4 . ------ ΚΙΝΑΣ ΓΑΛΒ 6χ60χ80χ100χ120 . 8χ60χ70χ80χ90χ100χ110χ120χ140χ160 . 10χ70χ80χ90χ100χ120χ130χ140χ160χ180χ200 . 12χ80χ100χ110χ120χ140χ160χ180χ200χ220χ240 . 14χ100χ110χ120χ140χ160χ180χ200 . 16χ90χ100χ110χ120χ145χ160χ180χ200χ220χ250χ300 . 20χ160χ170χ180χ200χ220χ250χ270χ300 . 24χ170χ200χ250χ300 .


0.00 

ΖΗΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (γράψτε διαστάσεις και τεμάχια): *

Μάθε Περισσότερα


ΚΙΝΑΣ   https://tsamouris.gr/product/3965

Περιγραφή                                           Συσκευασία
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 6 X 60 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 6 X 80 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 6 X 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 6 X 120 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 60 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 70 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 80 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 90 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 100 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 110 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 120 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 140 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 8 X 160 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 70 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 80 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 90 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 100 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 120 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 130 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 140 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 160 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 180 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 10 X 200 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 80 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 100 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 110 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 120 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 140 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 160 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 180 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 200 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 X 220 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 12 Χ 240 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 14 X 100 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 14 X 110 ΚΟΥΤΙ 30 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 14 X 120 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 14 X 140 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 14 X 160 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 14 X 180 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 14 X 200 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 90 ΚΟΥΤΙ 30 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 100 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 110 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 120 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 145 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 160 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 180 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 200 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 220 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 250 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 16 X 300 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 20 X 160 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 20 X 170 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 20 X 180 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 20 X 200 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 20 X 220 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 20 X 250 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 20 X 270 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 20 X 300 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 24 X 170 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 24 X 200 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 24 X 250 ΤΕΜ
ΒΙΣΜ ΚΤΥΠΗΤΑ ΜΕΤ. ΚΙΝΑΣ 24 X 300  ΤΕΜ

--------------------------------------

FM/753 EXPRESS   https://tsamouris.gr/product/3963

ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 6 X 65    ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 6 X 85 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 8 X 50 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 8 X 60/65 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 8 Χ 75 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 8 X 85/90 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 8 X 115 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 8 X 130/135 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 8 X 165 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 10 X 60 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 10 X 75 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 10 X 90 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 10 X 120 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 10 X 145 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 10 X 170 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 12 X 80 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 12 X 100 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 12 X 110 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 12 X 140 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 12 X 160 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 12 X 180 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 14 X 100 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 14 X 110 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 14 X 130 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 14 X 150 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 14 X 170 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 14 X 200 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 16 X 110 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 16 X 125 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 16 X 145 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 16 X 175 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 16 X 220 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 20 X 170 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΒΙΣΜΑΤΑ FM/753 EXPRESS 20 X 215 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
-------------------------------------------

INOX A2 EXPRESS   https://tsamouris.gr/product/3964

ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 6 X 60    ΚΟΥΤΙ 150 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 6 X 80 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 6 X 100 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 8 X 80 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 8 X 100 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 8 X 115/120 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 8 X 140/150 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 10 X 80 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 10 X 100 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 10 X 120 ΚΟΥΤΙ 35 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 10 X 150 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 10 X 180 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 12 X 110 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 12 X 120 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 12 X 140 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 12 X 160 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 12 X 180 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 16 X 100 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 16 X 120 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 16 X 145 ΚΟΥΤΙ 25 TEM
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 16 X 200 ΤΕΜ
ΒΙΣ EXPRESS ΚΙΝΑΣ ΙΝΟΧ Α2 20 X 160 ΤΕΜ
------------------------------------------------

INOX A4 EXPRESS   https://tsamouris.gr/product/5734

ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M6 X 65/15    ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M8 X 75/15 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M8 X 90/30 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M8 X 115/55 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M10 X 60/5 ΚΟΥΤΙ 50 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M10 X 75/5 ΚΟΥΤΙ 50 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M10 X 90/20 ΚΟΥΤΙ 50 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M10 X 120/50 ΚΟΥΤΙ 50 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M12 X 100/10 ΚΟΥΤΙ 50 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M12 X 110/20 ΚΟΥΤΙ 50 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M12 X 135/45 ΚΟΥΤΙ 25 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M12 X 160/70 ΚΟΥΤΙ 25 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M16 X 125/10 ΚΟΥΤΙ 20 TEM
ΒΙΣΜΑΤΑ EXPRESS INOX A4 M16 X 145/30 ΚΟΥΤΙ 20 TEM
----------------------------------------------