ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 137 Α ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 2-2.3-2.5-3-4-5-6-7-8-10 ----- ΙΝΟΧ Α2 2-2.5-3-4-5 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 137 Β ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30 ----- ΙΝΟΧ Α2 6-8-10-12-14-16 -----


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 3    ΚΟΥΤΙ 2500 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 3 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 3.5 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 4 ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 4 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 5 ΚΟΥΤΙ 1500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 5 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 6 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 10-21 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 10-21 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛ ONDUFLEX DIN 137-B 10 ΙΡΙΔΙΟ ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 12 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 14 ΚΟΥΤΙ 400 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 14 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 16 ΚΟΥΤΙ 300 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 16 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 18 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 20 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 22 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 24 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 27 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 30 ΤΕΜ
------------------------------------

ΙΝΟΧ Α2  

ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 6     ΤΕΜ 100
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 8 ΤΕΜ 100
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 10 ΤΕΜ 50
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 12 ΤΕΜ 50
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 14 ΤΕΜ 50
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 16 ΤΕΜ 25
------------------------------------