0.00 

Παραγγελία: *

Μάθε Περισσότερα


ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 137 A

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ .Α50 https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1130 

ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 2.5    ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 2.5 Γ/Β ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 2.5 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 2-ΙΡΙΔ ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 2.3 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 2.3 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 3 ΚΟΥΤΙ 5000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 3 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 3.5 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 4 ΚΟΥΤΙ 4000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 4 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 5 ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 5 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 6 ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 6 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 7 ΚΟΥΤΙ 3000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 7 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 8 ΚΟΥΤΙ 1250 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 10-18 ΚΟΥΤΙ 1250 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-A 10-18 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
------------------------------------------------

ΙΝΟΧ Α2 .Α70 https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1129 

ΡΟΔΕΛΑ DIN137A ΙΝΟΧ A2 Μ 2  ΤΕΜ 100
ΡΟΔΕΛΑ DIN137A ΙΝΟΧ A2 M 2.5 ΤΕΜ 100
ΡΟΔΕΛΑ DIN137A ΙΝΟΧ A2 Μ 3 ΤΕΜ 100
ΡΟΔΕΛΑ DIN137A ΙΝΟΧ A2 M 4 ΤΕΜ 100
ΡΟΔΕΛΑ DIN137A ΙΝΟΧ A2 M 5 ΤΕΜ 100
-------------------------------------

ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 137 Β

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ .Α50 https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1132

ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 3    ΚΟΥΤΙ 2500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 3 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 3.5 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 4 ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 4 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 5 ΚΟΥΤΙ 1500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 5 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 6 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 10-21 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 10-21 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛ ONDUFLEX DIN 137-B 10 ΙΡΙΔΙΟ ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 12 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 14 ΚΟΥΤΙ 400 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 14 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 16 ΚΟΥΤΙ 300 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 16 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 18 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 20 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 22 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 24 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 27 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ ONDUFLEX DIN 137-B 30 ΤΕΜ
------------------------------------

ΙΝΟΧ Α2 .Α70 https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1131

ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 6     ΤΕΜ 100
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 8 ΤΕΜ 100
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 10 ΤΕΜ 50
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 12 ΤΕΜ 50
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 14 ΤΕΜ 50
ΡΟΔΕΛΑ DIN137-B ΙΝΟΧ A2 M 16 ΤΕΜ 25
------------------------------------