ΛΑΜΑΡ/ΔΕΣ WAFFER ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΥΡΕΣ


Α30-35 ----------- ΛΑΜ. ΣΤΑΥΡ ΜΑΥΡΟ 3,5 X 9,5 WAFER ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ. ΣΤΑΥΡ ΜΑΥΡΟ 3,5 X 16 WAFFER ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΛΑΜ. ΣΤΑΥΡ ΜΑΥΡΟ 4,2 X 13 WAFER ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ. ΣΤΑΥΡ ΜΑΥΡΟ 4,2 X 16 WAFER ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ. ΣΤΑΥΡ ΜΑΥΡΟ 4,2 X 19 WAFER ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ. ΣΤΑΥΡ ΜΑΥΡΟ 4,2 X 25 WAFER ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ. ΣΤΑΥΡ ΜΑΥΡΟ 4,2 X 38 WAFER ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ


0.00 

Παραγγελία: *