Διαστάσεις . 2,9 χ9,5 χ13 . 4,2 χ13 χ16 .


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΛΑΜ. ΨΩΜ. DIN 7971 Γ/Β. 4,2 X 16 COMBO    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β2,9 X 9,5 ΣΤΑΥΡΟ/ΕΓΚΟΠΗ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2.9 X 9.5 6798 COMB ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 13 ΣΤΑΥΡΟ/ΕΓΚΟΠΗ ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 13 ΣΤΑΥΡΟ/ΕΓΚΟΠΗ ΤΕΜ
-------------------