ΠΕΡ. ΣΙΔΗΡ.ΕΞΑΓ. ΓΡ.Γ/Β 1/8 ΚΟΥΤΙ 5 ΓΡΟΣΣ. ΠΕΡ. ΣΙΔΗΡ.ΕΞΑΓ. ΓΡ.Γ/Β 5/32 ΚΟΥΤΙ 5 ΓΡΟΣΣ . ΠΕΡ. ΣΙΔΗΡ.ΕΞΑΓ. ΓΡ.Γ/Β 3/16 ΚΟΥΤΙ 5 ΓΡΟΣΣ . ΠΕΡ. ΣΙΔΗΡ.ΕΞΑΓ. ΓΡ.Γ/Β 1/4(10Χ3.2) ΚΟΥΤΙ 3 ΓΡΟΣΣ.


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα