0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 10 Χ 3 (Δ22ΧΥ15) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 12 Χ 3(Δ26ΧΥ18) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 14 Χ 4(Δ36ΧΥ36) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 16 Χ 4(Δ36ΧΥ36) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 20 Χ 4(Δ40ΧΥ40) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 22 Χ 5(Δ40ΧΥ40) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 25 Χ 5(Δ45ΧΥ45) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 30 Χ 6(Δ50ΧΥ50) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 35 Χ 6(Δ55ΧΥ55) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 40 Χ 7(Δ80ΧΥ60) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 44 X 7(Δ80ΧΥ66) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 50 Χ 8(Δ70ΧΥ70) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 55 Χ 9(Δ80ΧΥ80) ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΧΑΛ ΣΤΡΟΓ ΓΙΑ ΤΡΑΠ ΝΤΙΖΕ 60 Χ 9(Δ100ΧΥ90) ΤΕΜ
-------------------