Διαστάσεις 12 Χ40 Φ18Χ57 14 Χ40 Φ20Χ57 16 Χ40 Φ20Χ60 , Χ70 Φ20Χ115 19 Χ77 Φ25Χ115 , Χ88 Φ25Χ125 , Χ105 Φ25Χ135 , Χ120 Φ25Χ165 22 Χ77 Φ28Χ110 , Χ100 Φ28Χ140 , Χ120 Φ28Χ165 , Χ145 Φ28Χ190 25 Χ77 Φ30Χ120 ,Χ95 Φ30Χ140 , Χ103 Φ30Χ145 , Χ115 Φ30Χ165 28 Χ103 Φ32Χ150 , Χ115 Φ32Χ165 , Χ150 Φ32Χ195 -----


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *