ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ ΓΙΑ ΡΟΜΒΟΕΙΔΕΙΣ ΡΟΔΕΛΕΣ 8 ΜΜ ΓΙΑ ΕΛΛΕΝΙΤ