ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ


0.00 

Παραγγελία: *

Μάθε Περισσότερα


Α30-35   https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1102 

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ 4 Χ 8 Χ 1     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 5 Χ 9 Χ 1     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 6 Χ 10     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 6 Χ 12     ΚΟΥΤΙ 100 TEM

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 8 Χ 11.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 8 Χ 14 X 1     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 10 Χ 13.5 X 1     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 10 Χ 16 x 1     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 10 Χ 18 X 1.5     ΚΟΥΤΙ 100 TEM

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 12 Χ 15.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 12 Χ 18 Χ1.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 13 Χ 18     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 14 Χ 18     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 14 Χ 20 x 1,5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 15 Χ 19Χ1.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 16 Χ 20 Χ1.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 16 Χ 22     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 17 Χ 21 X 1,5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 17 X 23     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 18 Χ 22     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 18 Χ 24Χ1.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 20 Χ 24 X 1.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 20 Χ 26 x 1,5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 21 Χ 26     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 21 Χ 28     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 22 Χ 27 X 1.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 22 Χ 29 X 1.5     ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 23 Χ 28     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 24 Χ 29     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 26 Χ 31     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 26 Χ 34Χ2     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 27 Χ 32 X 2     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 28 Χ 33     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 30 Χ 36     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 33 Χ 39     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 36 Χ 42     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 38 Χ 44     ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 42 Χ 49 Χ 2     ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 45 X 52 X2     ΚΟΥΤΙ 25 TEM

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 48 Χ 55     ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ

ΡΟΔΕΛ ΧΑΛΚΟΥ DIN 7603 52 X 60     ΚΟΥΤΙ 25 TEM

----------