Διαστάσεις (ΟΜ 730) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4χ14 ,5χ14 ,6χ16 ,7χ16 ,7χ19 ,7χ25 ,7χ29 ,8χ30 . --------------- ΟΜ 920 ΙΝΟΧ Α2 4 (4.8Χ12) 5 Χ 14 (5.3Χ14) 6 Χ 16 (6.2Χ16) 7 Χ 16 (6.8Χ16) 7 Χ 19 (6.8Χ19) -------------


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *