0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


https://tsamouris.gr/product/5605

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΡΟΚΑ) 6mm/115 TMX    ΤΕΜ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΡΟΚΑ) 7mm/92TMX ΤΕΜ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΡΟΚΑ) 8mm/85TMX ΤΕΜ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΡΟΚΑ) 9mm/73TMX ΤΕΜ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΡΟΚΑ) 10mm/69TMX ΤΕΜ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΡΟΚΑ) 12mm/50TMX ΤΕΜ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΡΟΚΑ) 14mm/36TMX ΤΕΜ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΡΟΚΑ) 16mm/28TMX ΤΕΜ
---------------------