Σφικτήρες συρματοσχοίνων DIN 741


A30-35 ----------- ΣΦΗΚΤΗΡΣ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ Ν 3 ΚΟΥΤΙ 100 TEM ΣΦΗΚΤΗΡΣ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ Ν 4 ΚΟΥΤΙ 100 TEM ΣΦΗΚΤΗΡΣ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ N 5 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΣΦΗΚΤΗΡΣ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ N 6 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΣΦΗΚΤΗΡΣ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ Ν 8 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΣΦΗΚΤΗΡΣ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ N 10 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ ΣΦΗΚΤΗΡΣ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ N 12 ΚΟΥΤΙ 50 TEM ΣΦΗΚΤΗΡΣ ΣΥΡΜΑΤ/ΝΩΝ N 13 ΚΟΥΤΙ 50 TEM


0.00 

Παραγγελία: *