ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΠΙΡΟΙ-ΚΛΙΠΣ-ΣΦΗΝΕΣ


ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ

ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ

A30-35 ----------- ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 1812B 2.9 8X11 0.7-1.2 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 1812B29Χ8 Μ ΣΥΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5221C3.59X12-07 0.7-1.0 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5221C3.59X12-07 Μ.ΣΥΣΚ. ΤΕΜ 100 ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5222C3.5 9Χ12 1.1-1.5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5222C35Χ9 Μ ΣΥΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5232C 4.2 9X12 1.1-1.5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5232C42Χ9 Μ ΣΥΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5231C420912 07-1.0 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5231C420912 Μ ΣΥ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 536Β 42 11Χ16 0.7-1.6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 2448Β 11Χ16 3.5-4.8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 536Β42Χ16Μ ΣΥΣΚ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 2448Β11Χ16 Μ.ΣΥ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 22072B481215 1.5-2.4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 22072B481215ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5062B 4.8 12X21 1.1-2.5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 5062B4812Χ21ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 2222D55 1615 0.8-1.5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 2222D551615Μ ΣΥ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 22253D55616 1.6-2.1 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 22253D55616Μ.ΣΥ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 1301Α631430 0.7-1.4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 23012A631430 1.5-2.3 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 1301Α631430Μ.ΣΥ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΛΑΜ/ΔΕΣ 23012A631430Μ Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ

0.00