ΑΥΤ/ΤΕΣ WAFFER ΓΑΛΒ (ΟΜ 632)

ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 3,5 X 9,5 TR ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 3,5 X 9,5 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 3,5 X 13 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 3,5 X 16 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 3,5 X 19 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 3,5 X 25 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,2 X 9,5 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,2 X 13 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,2 X 16 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,2 X 19 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,2 X 25 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,2 X 32 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,2 X 38 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,2 X 50 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,8 X 13 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,8 X 16 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,8 X 19 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,8 X 25 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,8 X 32 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,8 X 38 WAF ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΑΥΤΟΔ 7504Ν Γ/Β 4,8 X 50 WAF ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ

0.00

ΑΥΤΤΗ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ (ΟΜ 664)

Διαστάσεις . ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,2 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,2 X 13* ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,2 X 16* ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,2 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,2 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,2 X 25* ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,2 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,2 X 32* ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,2 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,2 X 38* ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,2 X 50* ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,2 X 50 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,8 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,8 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,8 X 19* ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,8 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,8 X 32 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,8 X 38 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,8 X 50* ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9010 4,8 X 50 ΤΕΜ ΑΥΤΟΔ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΛΕΥΚΕΣ RAL9016 4,8 X 60 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ

0.00

ΑΥΤΤΗ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΓΑΛΒ (ΟΜ 650)

Διαστάσεις . ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 3,5 X 9,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 3,5 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 3,5 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 3,5 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 3,5 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 9,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 22 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 50 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 60 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,2 X 75 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 50 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 60 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΛΑΜ ΨΩΜ ΤΕΤΡΑΓ ΑΥΤΟΔ Γ/Β 4,8 X 75 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ

0.00

ΑΥΤΤΗ ΕΞΑΓ με ΕΝΣΩΜ ΡΟΔ ΓΑΛΒ 7504/Κ (ΟΜ 626)

Διαστάσεις . ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,2 X 19 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 32 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 38 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 50 DRILL 12 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 19 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 32 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 38 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 60 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 75 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 90 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X100 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X120 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X125 ΚΟΥΤΙ 100 TEM ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X140 ΚΟΥΤΙ 100 TEM ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X150 ΚΟΥΤΙ 100 TEM ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3X180 ΚΟΥΤΙ 250 TEM ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟD 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3X200 ΚΟΥΤΙ 100 TEM

0.00

ΑΥΤΤΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝ DIN 7504-Κ

Διαστάσεις . ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,2 X 19 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 4,8 X 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 32 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 38 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 5,5 X 50 DRILL 12 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 19 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 32 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 38 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 60 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 75 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X 90 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X100 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X120 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X125 ΚΟΥΤΙ 100 TEM ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X140 ΚΟΥΤΙ 100 TEM ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3 X150 ΚΟΥΤΙ 100 TEM ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟΔ 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3X180 ΚΟΥΤΙ 250 TEM ΕΞΑΓ.ΑΥΤΟD 7504/Κ ΡΟΔΕΛ ΓΒ 6,3X200 ΚΟΥΤΙ 100 TEM

0.00