Διαστάσεις . 3/8 χ1.1/3-19 . 3/8 χ1.1/2-19 . 7/16 χ1.1/4-15 . 7/16 χ1.1/2-19 . 1/2 χ1.1/2-19 .


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *