ΨΑΛΙΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΥ


INDUSTRIAL THT 113126 (12" Μήκος 300mm-Διάμ κοπής 5mm)=12,00 THT 113146 (14" Μήκος 350mm-Διάμ κοπής 7mm)=13,00 THT 113186 (18" Μήκος 450mm-Διάμ κοπής 8mm)=16,00 THT 113246 (24" Μήκος 600mm-Διάμ κοπής 10mm)=22,00 THT 113306 (30" Μήκος 750mm-Διάμ κοπής 13mm)=29,00 THT 113366 (36" Μήκος 900mm-Διάμ κοπής 16mm)=35,00 THT 113426 (42" Μήκος 1050mm-Διάμ κοπής 19mm)=53,00


0.00 

Λίστα: *