• Σουπερσυμπαγή • Υψηλή ταχύτητα φιλτραρίσματος • Απολύτως καθαρό νερό, χωρίς άλατα • Εύκολη αντικατάσταση των μονάδων • Λειτουργεί με χαμηλές πιέσεις  δικτύου Aquaphor DWM-70S – προορίζεται για τον καθαρισμό του πόσιμου νερού από αιωρούμενα  και κολλοειδή σωματίδια, οργανικούς μολυντές, καθώς επίσης και για  εμπλουτισμό  του νερόυ οποιασδήποτε ποιότητας. Εξαλείφει ανεπιθύμητη γεύση, την μυρωδιά και το χρώμα  από τα νερα  των δημοτικών  συστημάτων ύδρευσης , από τις γεωτρήσεις, πηγάδια, κλπ. Η λειτουργια τις DWM  βασίζεται στη μεταφορά των μορίων του νερού μέσα από μια ημιπερατή μεμβράνη με την εφαρμογή  πίεσης υπερβαίνουσα την οσμωτική. Τα Υλικά  τις DWM είναι ασφαλή, μη τοξικά και δεν εκπέμπουν στο νερό και το περιβάλλον επικίνδυνες  για την ανθρώπινη υγεία  ουσίες. Τρία στάδια φιλτραρίσματος:    1.Κ3-carbon block (5mc.)                                                                                                                 2.Μεμβράνη  0,0001mc   50gpd.                                                                                                          3.In-line water mineralizer                                                                                                                      Παροχή- 190L/24h.                                                                                                                                       Δοχείο διαστολής 5 λίτρα.                                                                                                                   Κομπλέ  κεραμικό βρυσάκι  &  JG  εξαρτήματα  σύνδεσης.                 Διαστάσεις sm.Υ. x50   Β. x 27   Π. 20


358.00