Περιγραφή .Συσκευασία MET/KA ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 8 X 110 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ MET/KA ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 10 X 130 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ MET/KA ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 12 X 160 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ MET/KA ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 16 X 190 ΚΟΥΤΙ 5 ΤΕΜ MET/KA ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 20 X 260 ΚΟΥΤΙ 5 ΤΕΜ MET/KA ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 22 X 280 ΚΟΥΤΙ 6 ΤΕΜ MET/KA ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 24 X 300 ΚΟΥΤΙ 5 ΤΕΜ MET/KA ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΨΟΥΛΑΣ 30 X 360 ΚΟΥΤΙ 2 ΤΕΜ


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *