Περιγραφή Συσκευασία ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M6(8) X 50/60 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M6(8) X 75/80 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M8 (10)X 70/60 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M8(10) X 80 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M8(10) X 100 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-TSA M10 (12) Χ 70/80 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M10(12) X 100 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M12(16) X 80 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M12(16) X 100 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ ΒΙΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΜΒ-FSA M16(20) X 100 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *