0.00 

ΕΠΙΛΟΓΗ: *
Παραγγελία: *

Μάθε Περισσότερα


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  Α65  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1081 

ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 2     ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 2 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 2.5 ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 2.5 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 3 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 3 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 3.5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 4 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 5 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 6 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 7 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 10 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 12 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 14 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 14 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 16 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 18 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 18 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 20 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 20 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 22 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 22 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 24 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 24 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 27 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 27 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 30 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 30 ΜΣ ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 33 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 36 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 36 ΜΣ ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 39 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 42 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 45 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 48 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-Γ/ΒΑΝΙΖΕ 52 ΤΕΜ
-----------------

ΣΚΕΤΕΣ Α65  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1084  

ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 3 ΧΙΛ.    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 4 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 4 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 5 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 5 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 6 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 6 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 8 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 8 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 10 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 10 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 12 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 12 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 14 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 14 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 16 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 16 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 18 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 18 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 20 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 20 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 22 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 22 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 24 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 24 ΧΙΛ. ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 27 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 30 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 33 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 36 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 39 ΧΙΛ ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 42 ΧΙΛ ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 45 ΧΙΛ ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 48 ΧΙΛ ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 52 ΧΙΛ ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 56 ΧΙΛ(Φ58) ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 58 ΧΙΛ(Φ60) ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 60 ΧΙΛ(Φ62) ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 64 ΧΙΛ(Φ66) ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΣΚΕΤΕΣ 72 ΧΙΛ(Φ74) ΤΕΜ
-------------------------

ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝ Α65  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=3761 

ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 8    ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-H.D.G. 10 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 14 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 18 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 20 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 22 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 24 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 27 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 30 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 33 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 36 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 39 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 42 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125- H.D.G. 48 ΤΕΜ
-----------------------

ΙΡΙΔΙΟ ΓΑΛΒΑΝ Α65  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=3612

ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-ΙΡΙΔΙΟ 4    ΚΟΥΤΙ 1000
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-ΙΡΙΔΙΟ 5 ΚΟΥΤΙ 1000
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-ΙΡΙΔΙΟ 6 ΚΟΥΤΙ 1000
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-ΙΡΙΔΙΟ 8 ΚΟΥΤΙ 1000
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-ΙΡΙΔΙΟ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125-ΙΡΙΔΙΟ 12 ΚΟΥΤΙ 500
------------------

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ Α30  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1083

ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 3    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 3 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 4 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 5 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 6 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 10 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 14 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 18 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 20 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΟΡΕΙΧΑΛΚ. 24 ΤΕΜ
------------------

ΝΑΥΛΟΝ Α30  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1082 

ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 3    ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 4 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 5 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ ΜΑΥΡΕΣ 5 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 6 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 8 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 10 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 12 (13) ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 14 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 16 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 18 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 20 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΝΑΥΛΟΝ 24 ΧΙΛ. ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
------------------

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α30  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1080 

ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.4     ΚΟΥΤΙ 1000 TEM
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8.4 ΚΟΥΤΙ 500 TEM
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 10.5 ΚΟΥΤΙ 500 TEM
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 13 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 21 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
---------------------

ΙΝΟΧ Α2  =Α70   https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1078 

ΡΟΔΕΛ. DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 2 (2,2).    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛ. DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 2.5 (2,7) ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 2 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛ.DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 2.5(2.7)Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 3 (3,2) ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 3 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛ. DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 3.5 (3,7) ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛ. DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 3.5 ΧΙΛ Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 4 (4,3) ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 4 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 5 (5,3) ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 5 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 6 (6,4) ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 6 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 8 (8,4) ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 8 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 10 (10,5) ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 10 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 12 (13) ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 12 Μ.Σ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 14 (15) ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 14 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 16 (17) ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 18 (19) ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 18 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 20 (21) ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 20 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 22 (23) ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 22(23) Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 24 (25) ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 24(25) Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 27 (28) ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 27(28) Μ.Σ ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 30 (31) ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 Μ 30(31) Μ.Σ ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 33 (34) ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 36 (37) ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 39 (40) ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN 125 ΙΝΟΧ Α2 M 42 (43) ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
---------------------

ΙΝΟΧ Α4 =Α70 https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1079 

ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 3    ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 4 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 5 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 6 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 8 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 10 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 12 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 14 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 16 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 18 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 20 (21) ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 22 ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 24 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 27 (28) ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΡΟΔΕΛΕΣ DIN125 ΙΝΟΧ Α4 30 ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
-------------------------