0.00 

ΕΠΙΛΟΓΗ: *
Παραγγελία: *

Μάθε Περισσότερα


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ =Α60   https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1126 

ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 2     ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 2 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 2.6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 2.6 ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 3 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 3 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 3,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 3,5 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 4 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΙΡΙΔΙΟ 4 ΚΟΥΤΙ 1000
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 5 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΙΡΙΔΙΟ 5 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 6 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΙΡΙΔΙΟ 6 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 7 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 7 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΙΡΙΔΙΟ 8 ΚΟΥΤΙ 1000
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 10 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΙΡΙΔΙΟ 10 ΚΟΥΤΙ 500
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 12 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΙΡΙΔΙΟ 12 ΚΟΥΤΙ 500
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 14 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 14 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 16 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 18 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 18 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 20 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 20 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 22 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 22 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 24 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 24 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 27 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 30 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 33 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 36 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 39 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 42 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-ΓAΛBANIZE 45 ΤΕΜ
------------------------------------------

ΣΚΕΤΑ (ΜΑΥΡΑ)=Α60  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1127

ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 3    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 3.5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 7 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 14 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 18 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 20 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 22 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 24 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 27 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 30 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 33 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 36 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 39 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 42 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 45 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 48 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 52 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-Β ΣΚΕΤΑ 56 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ
------------------------------------------

ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝ =Α60 https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=4086  

    ΣΥΣΚ ΤΕΜ .

ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127- H.D.G. 10
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127- H.D.G. 12
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-H.D.G. 14
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-H.D.G 16
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127-H.D.G 18
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127- H.D.G. 20
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127- H.D.G. 22
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127- H.D.G. 24
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127- H.D.G. 27
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127- H.D.G.30
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 H.D.G. 33
---------------------------

ΙΝΟΧ Α2  =Α70  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1124 

013002000000    ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 2 (2,1)    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ     1 € (100 τεμ)
013002000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 2 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 3,4 € (100 τεμ)
013002000100 ΓΚΡΟΒ.DIN 127 INOX A2 Μ 2.5 (2,6) ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 1 € (100 τεμ)
013002000199 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 2.5 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 3,4 € (100 τεμ)
013002000200 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 2.6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 1,9 € (100 τεμ)
013002000300 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX-A2 2.5(ΕΞΩΤ 4,4) ΚΟΥΤΙ 1000 TEM 1,5 € (100 τεμ)
013003000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 3 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 0,7 € (100 τεμ)
013003000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 3 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 3,1 € (100 τεμ)
013003000100 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 3.5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 1,9 € (100 τεμ)
013003000199 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 3,5 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 3,7 € (100 τεμ)
013004000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 1 € (100 τεμ)
013004000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 4 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 3,4 € (100 τεμ)
013005000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 1,2 € (100 τεμ)
013005000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 5 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 4,1 € (100 τεμ)
013006000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 2,2 € (100 τεμ)
013006000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 6 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 4,9 € (100 τεμ)
013007000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX-A2 M 7 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 3,1 € (100 τεμ)
013008000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 3,9 € (100 τεμ)
013008000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 8 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 7,4 € (100 τεμ)
013010000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ 4,6 € (100 τεμ)
013010000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 10 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 7 € (100 τεμ)
013012000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 12 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ 10,2 € (100 τεμ)
013012000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 12 Μ.Σ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ 17,3 € (100 τεμ)
013014000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 14 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ 16 € (100 τεμ)
013014000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 14 Μ.Σ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ 21,4 € (100 τεμ)
013016000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 16 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ 21,1 € (100 τεμ)
013016000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 16 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ 25,8 € (100 τεμ)
013018000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 18 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ 30 € (100 τεμ)
013018000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 18 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ 37,4 € (100 τεμ)
013020000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 20 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ 42,2 € (100 τεμ)
013020000099 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 20 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ 54,6 € (100 τεμ)
013022000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 22 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ 46 € (100 τεμ)
013024000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 24 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ 124,8 € (100 τεμ)
013027000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 27 ΤΕΜ 111,3 € (100 τεμ)
013030000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 Μ 30 ΤΕΜ 157,3 € (100 τεμ)
013033000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 M 33 ΤΕΜ 278,3 € (100 τεμ)
013036000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 INOX A2 M 36 .ΤΕΜ

---------------------------------------------------------

ΙΝΟΧ Α4  =Α70  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1125 

053004000000    ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 4     ΣΑΚ 100 ΤΕΜ     1,2 € (100 τεμ)
053005000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M5 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 2 € (100 τεμ)
053006000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M6 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 4,2 € (100 τεμ)
053008000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 8 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 7,1 € (100 τεμ)
053010000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 10 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 10,8 € (100 τεμ)
053012000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 12 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ 18,7 € (100 τεμ)
053014000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 14 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ 24,2 € (100 τεμ)
053016000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 16 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ 42,6 € (100 τεμ)
053018000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 18 ΤΕΜ 42,4 € (100 τεμ)
053020000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 20 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ 62,7 € (100 τεμ)
053022000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 22 ΤΕΜ 72,6 € (100 τεμ)
053024000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 24 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ 108,9 € (100 τεμ)
053027000000 ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 27 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ 108,9 € (100 τεμ)
053030000000    ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 30    ΣΑΚ 10 ΤΕΜ

----------------------------------------------------