ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2-2.6-3-3.5-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-42-45 ----- ΣΚΕΤΑ (ΜΑΥΡΑ) 3-3.5-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-42-45-48-52-56 ----- ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝ 10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33 ----- ΙΝΟΧ Α2 2-2.5-2.6-2.9-3-3.5-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33-36 ----- ΙΝΟΧ Α4 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30 -----


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 4     ΣΑΚ 100 ΤΕΜ

ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M5 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M6 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 8 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 10 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 12 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 14 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 16 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 18 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 20 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 22 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 24 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 27 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΓΚΡΟΒΕΡ DIN 127 ΙΝΟΧ Α4 M 30 ΣΑΚ 10 ΤΕΜ

-------------------------------------