0.00 

ΕΠΙΛΟΓΗ: *
Παραγγελία: *

Μάθε Περισσότερα


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 315.Α60  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=983

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 3    ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 3 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 4 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 4 ΜΙ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 5 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 5 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 6 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 6 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 8 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 10 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 10 Μ.Σ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 12 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 14 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 16 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 18 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 Γ/Β. Μ 20 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
-------------------------------------------

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ DIN 315 .Α30  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=984 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛ Μ 3    ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛ Μ 4 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛ Μ 5 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛ Μ 6 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛ Μ 8 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛ Μ 10 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΟΡΕΙΧΑΛ Μ 12 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
-------------------------------------------- 

ΙΝΟΧ Α2 DIN 315 .Α70 https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=982 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 3    ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 3 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 4 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 4 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 5 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 5 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 6 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 6 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 8 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 8 Μ.Σ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 10 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 10 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 12 ΤΕΜ 25
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 14 ΤΕΜ 25
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 16 ΤΕΜ 25
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ DIN 315 ΙΝΟΧ Α2 20 ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
---------------------------------------------

BSW ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN 315 .Α30  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=980 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 1/8    ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 5/32 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 3/16 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 1/4 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 5/16 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 3/8 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 7/16 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 1/2 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 9/16 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 5/8 ΓΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ BSW Γ/Β. 3/4 ΓΡΟΣ
--------------------------------

BSW ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ DIN 315 .Α30  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=981 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 1/8    ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 5/32 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 3/16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 1/4 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 5/16 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 3/8 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 7/16 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 1/2 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 5/8 ΤΕΜ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ BSW 3/4 ΤΕΜ
----------------------------------------

ΚΟΥΦΙΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ .Α40  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=991 

ΚΟΥΦΙΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Γ/Β. Μ 4    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΚΟΥΦΙΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Γ/Β. Μ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΚΟΥΦΙΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ Γ/Β. Μ 6 ΚΟΥΤΑ 4000 TEM
-----------------------------------------