Διαστάσεις . ---Γαλβανιζέ --- 4 χ10 χ12 χ15 χ20 χ25 χ30 χ35 . 5 χ10 χ12 χ15 χ20 χ25 χ30 χ40 χ50. 6 χ10 χ12 χ15 χ20 χ25 χ30 χ35 χ40 χ50. 8 χ15 χ20 χ25 χ30 χ35 χ40 χ50. 10 χ16 χ20 χ25 χ30 χ35 χ40 χ50 χ60χ80. 12 χ30 χ40 χ50. --- ΙΝΟΧ Α2 --- 5 χ10 χ12 χ15 χ20. 6 χ10 χ15 χ20 χ25 χ30 χ35 χ40 χ50. 8 χ16 χ20 χ25 χ30 χ35 χ40 χ50. 10 χ16 χ20 χ25 χ30 χ35 χ40 χ50. 12 χ30 χ40 χ50. --- BSW ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ --- 3/16 χ10 χ12 χ15 χ20 χ25χ30. 1/4 χ10 χ12 χ15 χ20 χ25χ30. 5/16 χ15 χ20 χ25χ30 χ35 χ40 . 3/8 χ20 χ30 χ40 . 1/2 χ30 χ40 .


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα