Χάλυβας με σκλήρυνση. Διαστάσεις 1.5 x8 x10 x14 x20 2 x6 x8 x10 x16 x20 2,5 x6 x10 x16 3 x8 x10 x16 x18 x20 x26 x30 x32 x40 4 x8 x10 x16 x20 x26 x30 x36 x40 x50 5 x10 x12 x16 x20 x26 x30 x35 x40 x50 x60 6 x12 x16 x18 x20 x24 x26 x30 x36 x40 x50 x60 x70 x80 8 x16 x20 x26 x30 x32 x36 x40 x50 x60 x70 x80 10 x40 x50 x60 x70 x80 12 x50 x60 x70 x80 x100 -----


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *