Χάλυβας με σκλήρυνση .


0.00 

Μάθε Περισσότερα


Α30  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=2646

ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 1,5Χ8    ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 1,5Χ10 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 1,5Χ14 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 1,5Χ20 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2,5 X 6 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2,5 X 10 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 2,5 X 16 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 X 18 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 X 26 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 32 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 3 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 X 8 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 26 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 36 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 4 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 X 10 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 26 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 5 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 X 16 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 18 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 24 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 X 26 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 36 ΚΟΥΤΙ 10 TEM
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 50 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 60 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 70 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 6 Χ 80 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 X 16 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 X 20 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 X 26 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 30 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 32 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 36 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 40 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 50 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 60 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 X 70 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 8 Χ 80 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 40 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 50 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 60 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 70 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 10 Χ 80 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 50 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 60 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 70 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 80 ΤΕΜ
ΠΙΡΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡ. DIN 6325 12 Χ 100 ΤΕΜ
------------------------------------