0.00 

Παραγγελία: *

Μάθε Περισσότερα


Α50  https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=2049 

ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 3 Χ 6    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 3 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 3 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 3 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 3 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 3 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 3 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 3 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 4 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 4 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 4 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 4 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 4 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 5 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 5 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 5 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 5 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 6 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 6 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 6 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 6 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 6 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 6 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 8 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 8 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 8 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 250
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 8 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 8 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΡΙΤΣ DIN 661 ΦΡΕΖ ΣΙΔΗΡΑ 8 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
----------------------------------------------