ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3-4-5-6-8-10-12 ----- ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΣΚΕΤΑ 4-5-6-8-10-12 -----


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ  

ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡ/ΔΗ DIN 6798-IZ Γ/Β 3    ΚΟΥΤΙ 4000 ΤΕΜ
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡ/ΔΗ DIN 6798-IZ Γ/Β 4 ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡ/ΔΗ DIN 6798-IZ Γ/Β 5 ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡ/ΔΗ DIN 6798-IZ Γ/Β 6 ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡ/ΔΗ DIN 6798-IZ Γ/Β 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡ/ΔΗ DIN 6798-IZ Γ/Β 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡ/ΔΗ DIN 6798-IZ Γ/Β 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
-------------------------

ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ DIN 6798-IZ ΣΚΕΤΑ 4    ΚΟΥΤΙ 2000 TEM

ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ DIN 6798-IZ ΣΚΕΤΑ 5 ΚΟΥΤΙ 2000 TEM
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ DIN 6798-IZ ΣΚΕΤΑ 6 ΚΟΥΤΙ 2000 TEM
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ DIN 6798-IZ ΣΚΕΤΑ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 TEM
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ DIN 6798-IZ ΣΚΕΤΑ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 TEM
ΕΣΩΤ.ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΗ DIN 6798-IZ ΣΚΕΤΑ 12 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
-----------------------