0.00 

Παραγγελία: *

Μάθε Περισσότερα


Α30   https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=1138

Περιγραφή                                                      Συσκευασία
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 3 ΚΟΥΤΙ 4500 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 4 ΚΟΥΤΙ 4000 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 5 ΚΟΥΤΙ 4000 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 6 ΚΟΥΤΙ 1500 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 6 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 8 ΚΟΥΤΙ 1500 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 10 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 12 ΚΟΥΤΙ 600 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 14 ΤΕΜ
ΑΣΤΕΡ ΦΡEΖΑΣ DIN 6798V Γ/Β. 16 ΤΕΜ
----------------------------------------