ΓΑΛΒ 1/8-Α ΙΣΙΟ-GAS ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 6 Χ 1.0-A ΙΣΙΟΙ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 1/4-0 UNF ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 1/4-GAS ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 5/16-0 UNF ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 8 Χ 1.0-A ΙΣΙΟΙ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 8Χ1.25-Α ΙΣΙΟΙ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 10Χ1.0-A ΙΣΙΟΙ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 10Χ1.25 -Α ΙΣΙΟ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ΓΑΛΒ 10Χ 1.5-A ΙΣΙΟΙ ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ------------------------------- ΙΝΟΧ A2 1/8 GAS ΤΕΜ 25 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 1.0 ΤΕΜ 25 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 1.0 ΤΕΜ 25 ΙΝΟΧ A2 10 Χ1.0 ΤΕΜ 25 ---------------------- ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ 1/8 A R BRASS ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ ----------------------


0.00 

ΖΗΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (γράψτε διαστάσεις και τεμάχια): *