---ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ--- 1/8-90C-GAS . 6 Χ 1.0-90 C . 1/4-90 UNF . 5/16-90 UNF . 8 Χ 1.0-90 C . 8Χ1.25-90 C . 10Χ 1.0-90 C . 10Χ1.25-90 C . 10Χ 1.5-90 C . ---ΙΝΟΧ Α2--- . 6 Χ 1.0-90 C . 8 Χ 1.0-90 C. 10Χ 1.0-90 C. ---ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ--- 1/8-90 Η3 BRASS .


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα