ΓΑΛΒ 1/8-45 Β GAS . ΓΑΛΒ 6 Χ 1.0-45 Β . ΓΑΛΒ 1/4-45 UNF . ΓΑΛΒ 1/4-45 GAS . ΓΑΛΒ 5/16-45 UNF. ΓΑΛΒ 8 Χ 1.0-45 B . ΓΑΛΒ 8Χ1.25-45 Β . ΓΑΛΒ 10Χ 1.0-45 Β . ΓΑΛΒ 10Χ1.25-45 Β . ΓΑΛΒ 10Χ 1.5-45 Β . ---------------- INOX A2 6 Χ 1.0-45 Β. INOX A2 8 Χ 1.0-45 B. INOX A2 10Χ 1.0-45 Β. ------------------


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα