ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ . 3χ16 χ20χ25χ30 . 3,5χ16 χ20χ25 χ30 χ35 χ40 χ45 χ50 . 4χ16 χ20χ25 χ30 χ35 χ40 χ45 χ50 χ60 . 4.5 Χ 40 . 5 χ25 χ30 χ35 χ40 χ45 χ50χ 60χ70χ80 .


0.00 

ΖΗΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (γράψτε διαστάσεις και τεμάχια): *