Διαστάσεις . ---Γαλβανιζέ --- . 2,2 χ5,5 χ6,5 χ8 χ9,5 χ13 χ16 χ19 χ22 . 2,9 χ5,5 χ6,5 χ8 χ9,5 χ13 χ16 χ19 χ25 χ32 χ38 . 3,5 χ6,5 χ8 χ9,5 χ13 χ16 χ19 χ22 χ25 χ32 χ38 χ50. 3,9 χ9,5χ13 χ16 χ19 χ25 χ32 χ38 χ50 . 4,2 χ6,5 χ8 χ9,5 χ13 χ16 χ19 χ25 χ32 χ38 χ50 χ60 χ75 . 4,8 χ6,5 χ8 χ9,5 χ13 χ16 χ19 χ25 χ32 χ38 χ50 χ60 χ75 χ100 χ120 . 5,5 χ13 χ16 χ19 χ25 χ32 χ38 χ50 χ60 χ75 χ100 χ120 . 6,3 χ13 χ16 χ19 χ25 χ32 χ38 χ50 χ60 χ75 χ100 χ120 . ---ΙΝΟΧ Α2 --- 2,2 χ6,5 χ8 χ9,5 χ13 . 2,9 χ6,5 χ8 χ9,5 χ13 χ16 χ19 χ25 χ32 . 3,5 χ6,5 χ9,5 χ13 χ16 χ19 χ22 χ25 χ32 χ38 χ50. 3,9 χ9,5 χ13 χ16 χ19 . 4,2 χ9,5 χ13 χ16 χ19 Χ22 χ25 χ32 χ38 Χ45 χ50 χ60 χ70 . 4,8 χ9,5 χ13 χ16 χ19 Χ22 χ25 χ32 χ38 Χ45 χ50 χ60 χ70 χ80 . 5,5 χ13 χ16 χ19 χ25 χ32 χ38 χ50 χ60 χ78 χ80 . 6,3 χ16 χ19 χ25 χ32 χ38 χ50 χ60 χ70 χ80 .


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,2 X 5,5    ΚΟΥΤΙ 2000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,2 X 6,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,2 X 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,2 X 9,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,2 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,2 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,2 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,2 X 22 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 5,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 6,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 9,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 2,9 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 6,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 9,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 9,5 SERR ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 22 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 22/16 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981-ΣΤΑΥΡΟ/ΕΓΚΟΠΗ 3,5 X 25 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,5 X 50 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,9 X 9,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,9 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,9 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,9 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,9 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,9 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,9 X 38 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 3,9 X 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 6,5 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 9,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 9,5 TRUSS SERRATED ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 22 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΣΤΑΥ DIN 7981 Γ/Β 4,2 X 32/16(ΚΟΡΜΟ+ΜΥΤΗ) ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 45 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 50 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 60 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,2 X 75 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 6,5 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 9,5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 TORX (ISO 14585) 4,8 X 9,5 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 13 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 38 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 45 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 60 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4,8 X 75 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4.8 Χ 100 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 4.8 Χ 120 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 13 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 19 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 22 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 32 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 38 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 60 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5,5 X 75 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5.5 Χ 100 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 5.5 Χ 120 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 13 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 19 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 32 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 38 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 50 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 60 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
ΛΑΜ.ΨΩΜ.ΣΤΑΥ.DIN7981 Γ/Β 6,3 X 75 ΚΟΥΤΙ 250 ΤΕΜ
------------------------