0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΜΑΥΡΑ 5.6  

     ΣΥΣΚ ΣΕ ΤΕΜ 

Περιγραφή
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 6 Χ 18(6Χ30)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 6 Χ 20(6Χ32)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 6 Χ 25(6Χ37)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 6 Χ 30(6Χ42)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 6 Χ 35(6Χ47)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 6 Χ 40(6Χ52)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 20(8Χ36)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 25(8Χ41)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 30(8Χ46)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 35(8Χ51)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 40(8Χ56)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 45(8Χ61)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 50(8Χ66)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 60(8Χ76)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 8 Χ 70(8Χ86)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 20(10Χ40)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 25(10Χ45)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 30(10Χ50)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 35(10Χ55)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 40(10Χ60)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 45(10Χ65)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 50(10Χ70)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 60(10Χ80)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 5.8 10 Χ 70(10Χ90)
--------------------------------------

ΜΑΥΡΑ .8.8  

    ΣΥΣΚ ΣΕ ΤΕΜ.

ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 8 X 16(8X32)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 8 X 20(8X36)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 8 X 25(8X41)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 8 X 30(8X46)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 8 X 35(8X51)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 8 X 40(8X56)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 10 X 25(10X45)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 10 X 30(10X50)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 10 X 35(10X55)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 10 X 40(10X60)
ΜΠΟΥΖ DIN 835 2D 8.8 10 X 50(10X70)
-----------------------------------