ΟΜ205 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 14.9 3x3x4x5x6x8x10x12x16x20x25x30 4x4x5x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x50 5x5x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50 6x5x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70x80 8x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x55x60x70x80 10x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70x80 12x10x12x16x20x25x30x35x40x50x80 14x16x20x25x30x40x50 16x16x20x25x30x35x40x45x50x60 20x35 24x30 ----- ΟΜ205 ΜΑΥΡΑ 14.9 3x3x4x5x6x8x10x12x16x20x25x30 4x3x4x5x6x8x10x12x16x20x25x30(x35 DIN913)x40(x45x50 DIN913) 5x5x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50 6x5x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70x80 8x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x55x60x70x80 10x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70x80 12x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70x80x100 14x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70x80x100 16x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70x80x100 18(x20 DIN913)x25(x30 DIN913)x35x40x45x50x60x70x80 20x20x25x30x35x40x45x50(x100 DIN913) 22x30 24x30x40x50x60x70x80x100 ----- ΟΜ023 ΙΝΟΧ Α2 2x4x5x6x8 2,5x3x4x5x6x8x10 3x3x4x5x6x8x10x12x16x20x30 4x4x5x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40 5x4x5x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40 6x5x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70 8x6x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70x80 10x8x10x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60(x70x80 DIN913) 12x12x16x20x25x30x35x40x45x50x60x70(x80 DIN913) 14x16x20x25x30 16x16x20x25x30 ----- ΟΜ082 ΙΝΟΧ Α4 6x6x8x12 8x45 -----


0.00 

ΕΠΙΛΟΓΗ: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 14.9 DIN916  https://tsamouris.gr/product/3497

ΜΑΥΡΑ 14.9 DIN916  https://tsamouris.gr/product/3498

ΙΝΟΧ Α2 DIN916  https://tsamouris.gr/product/3496

ΙΝΟΧ Α4  DIN916  https://tsamouris.gr/product/6229