0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΜΑΥΡΑ 8.8  

    ΣΥΣΚ  ΣΕ ΤΕΜ .

ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 8 X 20 (28)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 8 X 30 (38)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 8 X 40 (48)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 8 X 50 (58)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 8 X 60 (68)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 10 X 30 (40)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 10 X 35 (45)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 10 X 40 (50)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 10 X 50 (60)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 10 X 60 (70)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 12 X 30 (42)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 12 X 40 (52)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 12 X 45 (57)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 12 X 50 (62)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN 938 D.1 8.8 12 X 60 (72)
-----------------------------------------

ΙΝΟΧ Α2   

    ΣΥΣΚ ΣΕ ΤΕΜ .

Περιγραφή
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 6 X 25 (31)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 6 X 30 (36)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 6 X 40 (46)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 8 X 25 (33)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 8 X 30 (38)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 8 X 40 (48)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 8 X 50 (58)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 8 X 60 (68)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 10 Χ 20 (30)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 10 Χ 25 (35)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 10 Χ 30 (40)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 10 Χ 40 (50)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 10 Χ 50 (60)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 10 Χ 60 (70)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 10 Χ 70 (80)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 10 Χ 80 (90)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 12 Χ 40 (52)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 12 Χ 50 (62)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 12 Χ 60 (72)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 12 Χ 70 (82)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 12 Χ 80 (92)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 16 Χ 30 (46)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 16 Χ 40 (56)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 16 Χ 50 (66)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 16 Χ 60 (76)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 16 X 70 (86)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 16 X 80 (96)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 20 X 50 (70)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 20 X 60 (80)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 20 X 70 (90)
ΜΠΟΥΖΟΝΙΑ DIN938 ΙΝΟΧ Α2 20 X 80 (100)
--------------------------------------