0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *

Μάθε Περισσότερα


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 

ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 4    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 X 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 10 ΣΤΕΝΟ ΚΕ ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 X 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 18 ΚΟΥΤΙ 1000 TEM
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 25-ΣΤΕΝΟ ΚΕ ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 TEM
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 X 35 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 X 45 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 X 50 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 65 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 90 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 100 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 X 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 X 10 ΡΑΒΔΩΣ ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 X 45 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 50 ΡΑΒΔ ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 55 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ.ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 75 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 90 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 100 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 X 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 X 20 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 X 30 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 X 40 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
------------------------

ΙΝΟΧ Α2    

ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 4    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 2.5 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 X 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 3 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 10 ΣΤΕΝΟ ΚΕ ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 X 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 18 ΚΟΥΤΙ 1000 TEM
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 25-ΣΤΕΝΟ ΚΕ ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 TEM
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 X 35 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 X 45 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 4 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 X 50 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 65 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 90 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 5 Χ 100 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 X 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 X 10 ΡΑΒΔΩΣ ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 X 45 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 50 ΡΑΒΔ ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 55 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ.ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 75 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 90 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 6 Χ 100 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 X 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 X 20 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 X 30 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 X 40 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 8 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜΕΤΑΛ ΦΡΕΖ.ΣΤΑΥ.DIN965-Γ/Β 10 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 1.6 Χ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 1.6 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5 X 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5Χ5 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5Χ6 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2Χ6 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5Χ8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2Χ8 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5Χ10ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2Χ10 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5Χ12ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2Χ12 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5Χ16ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2Χ16 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5Χ20ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2Χ20 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 2.5 X25 ΤΕΜ 100
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 4 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 6 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 10ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 12ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 16ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 20ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 25ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 30ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 3 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 6ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 8ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 10ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 12ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 16ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 20ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 25ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 30ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 35ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 40ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 50ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 60 ΤΕΜ 200
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 60ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 4 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 6 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 10ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 12ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 16ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 20ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 25ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 30ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 X 35 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 X 40 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 45 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 X 45 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 50 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ

ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 X 50 ΜΣ    ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 X 60 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 X 70 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 X 80 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 90 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 5 Χ 100 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 8 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 10 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 12 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 16 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 20 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 25 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 30 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 35 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 40 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 40 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 45 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 45 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 50 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 50 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 60 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 60 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 70 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 70 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 80 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 X 80 ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 90 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 6 Χ 100 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 25 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 30 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 35 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 40 ΤΕΜ 100
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 45 ΤΕΜ 100
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 50 ΤΕΜ 100
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 60 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 70 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 80 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 90 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 8 Χ 100 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 10 Χ 25 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 10 Χ 30 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 10 Χ 35 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 10 Χ 40 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 10 Χ 45 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 10 Χ 50 ΤΕΜ 50
ΜHX/ΔΕΣ ΦΡ.DIN 965 ΙΝΟΧ A2 10 Χ 60 ΤΕΜ 50
---------------------

ΙΝΟΧ Α4  

ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 3 Χ 16    ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 8 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 10 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 12 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 16 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 20 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 25 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 30 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 35 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 40 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 4 X 50 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 X 10 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 X 12 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 Χ 16 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 X 20 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 X 25 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 X 30 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 X 35 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 X 40 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 5 X 50 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 6 X 16 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 6 X 20 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 6 X 25 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 6 X 30 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 6 X 35 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 6 X 40 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 6 X 50 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΜΗΧ/ΔΕΣ DIN 965 ΙΝΟΧ Α4 6 X 60 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
----------------------

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ  

ΒΙΔ ΟΡΕΙΧ.ΦΡΕΖ ΣΤΑΥ DIN 965 3 Χ 10 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΒΙΔ ΟΡΕΙΧ.ΦΡΕΖ ΣΤΑΥ DIN 965 4 Χ 20 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΒΙΔ ΟΡΕΙΧ.ΦΡΕΖ ΣΤΑΥ DIN 965 5 Χ 12 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΒΙΔ ΟΡΕΙΧ.ΦΡΕΖ ΣΤΑΥ DIN 965 5 Χ 14 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
ΒΙΔ ΟΡΕΙΧ.ΦΡΕΖ ΣΤΑΥ DIN 965 5 Χ 16 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
------------------