ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8.8 . 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-30-33-36 . ----- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10.9 . 8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30 . ----- INOX A2 . 5-6-8-10 . -------- 8.8 MF ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΑΛΒ 8-1.0 , 10-1.0 , 12-1.5 , 14-1.5 , 16-1.5 , 18-1.5 , 20-1.5 , 22-1.5 , 24-1.5 , 24-2.0 , 30-2.00 . -------- 10.9 MF ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΑΛΒ 12-1.5 , 14-1.5 , 16-1.5 , 18-1.5 , 20-1.5 , 22-1.5 , 24-1.5 . -------


0.00 

Επιλέξτε.: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *