0.00 

Παραγγελία: *

Μάθε Περισσότερα


Α30 ΠΕΡΙΚΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN 980 8.8  

https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=966 

ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 4    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 6 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 10 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 12 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 14 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 16 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 18 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 20 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 22 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 24 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. M 30 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 33 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ.DIN980 "8" Γ/Β. Μ 36 ΤΕΜ
----------------------

Α30 ΠΕΡΙΚΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN 980 10.9  

https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=2013

Περιγραφή                                     Συσκευασία
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 10 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 12 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 14 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 16 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 18 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 20 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 22 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 Μ 24 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 M 27-3.00 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 M 30 ΤΕΜ
------------------------

Α70 ΠΕΡΙΚΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN 980 INOX A2

 https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=3512

Περιγραφή    Συσκευασία
ΠΕΡΙΚ/Α ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN980 INOX M5 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
ΠΕΡΙΚ/Α ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN980 INOX M6 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
ΠΕΡΙΚ/Α ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN980 INOX M8 ΚΟΥΤΙ 200 TEM
ΠΕΡΙΚ/Α ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN980 INOX M10 ΚΟΥΤΙ 100 TEM
---------------------

Α30 ΠΕΡΙΚΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN 980 8.8 MF ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΓΑΛΒ https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=2465

ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 8-1.0    ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 10-1.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 12-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 14-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" Μ 16-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 18-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 20-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 22-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 24-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 24-2.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN980 MF "8" 30-2.00 ΤΕΜ
--------------------

Α30 ΠΕΡΙΚΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DIN 980 10.9 MF ΨΙΛΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ  ΓΑΛΒ
https://tsamouris.gr/eshop/eShop/Items.aspx?CategoryID=2467

Περιγραφή                                        Συσκευασία
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 MF 12-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 MF 14-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 ΜF 16-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 MF 18-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 MF 20-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 MF 22-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ.ΑΣΦΑΛ.DIN 980 10.9 MF 24-1.5 ΤΕΜ
----------------------