Σε ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8.8 , 10,9 , ΙΝΟΧ Α2 , ΙΝΟΧ Α4 ,ΨΙΛΟΠ 8.8 ,ΨΙΛΟΠ 10.9 ,ΨΙΛΟΠ ΙΝΟΧ Α2 ----Προτεινόμενη γκάμα στοκ για το κατάστημα --- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8.8 ( 5-6-8-10-12-12-14-16-18)


0.00 

ΖΗΤΗΣΗ ΤΙΜΩΝ (γράψτε διαστάσεις και τεμάχια): *

Μάθε Περισσότερα


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 8.8  

ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 3-0.5    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 3-0.5ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 4-0.7 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 4-0.7ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 5-0.8 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 5-0.8ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 6-1.0 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 6-1.0ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 7-1.0 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 7-1.0ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 8-1.25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 ΓΑΛ. 8-1.25ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 10-1.5 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β.10-1.5ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 12-1.75 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 ΓΑΛ.12-1.75ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 14-2.0 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 14-2.0ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 16-2.0 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 16-2.0ΜΣ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 18-2,50 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 18-2.5ΜΣ ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 20-2.5 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 20-2.5ΜΣ ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 22-2,5 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 24-3.0 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 24-3.0ΜΣ ΣΑΚ 5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 27-3.0 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 27-3.0ΜΣ ΣΑΚ 5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 30-3,5 ΚΟΥΤΙ 20 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 30-3.5ΜΣ ΣΑΚ 5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 33-3,5 ΚΟΥΤΙ 15 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 36-4,0 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 39-4.00 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 42-4.50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 45-4.50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. 48-5,00 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985-8 Γ/Β. Μ 52 ΤΕΜ
------------------------------------------ 

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 10.9 

ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 6-1.0    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 8-1.25 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 10-1.5 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 12-1.75 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 14-2.0 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 16-2.0 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 18-2.5 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 20-2.5 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 22-2.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 24-3.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 27-3.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 30-3.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 33-3,5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚΟΧ. ΑΣΦΑΛ. DIN985 10.9 36-4,0 ΤΕΜ
------------------------------------------- 

ΙΝΟΧ Α2  

ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 2.5    ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 2.5ΜΣ ΣΑΚ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 3 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 3 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 4 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 4 ΜΣ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 5 ΚΟΥΤΙ 1000 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 5 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 6 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 6 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 8 ΚΟΥΤΙ 500 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 8 Μ.Σ ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 10 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 M 10 ΜΣ ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 12 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 12 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 14 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 14 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 16 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 16 Μ.Σ ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 18 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 20 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A2 Μ 20 Μ.Σ ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 22 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 24 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 27 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 30 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α ΑΣΦ.DIN 985 INOX A2 Μ 36 ΤΕΜ
--------------------------------------------- 

ΙΝΟΧ Α4 

ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 ΙΝΟΧ Α4 3    ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 ΙΝΟΧ Α4 4 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A4-80 M5 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A4-80 M6 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A4-80 M 8 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A4-80 M10 ΣΑΚ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A4-80 M12 ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 INOX A4-80 M14 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 ΙΝΟΧ Α4-80 M16 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ/Α DIN 985 ΙΝΟΧ Α4-80 M20 ΤΕΜ
-------------------------------------------- 

ΨΙΛΟΠΑΣΑ MF 8.8 ΓΑΛΒΑΝ 

ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 8-1.0    ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 10-1.0 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 10-1.25 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 12-1.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 12-1.25 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 12-1.5 ΚΟΥΤΙ 200 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 14-1.5 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 16-1.5 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 18-1.5 ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 20-1.5 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 20-2.0 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 22-1.5 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 22-2.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 24-1.5 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 24-2.0 ΚΟΥΤΙ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 27-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 27-2.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 30-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 30-2.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 33-2.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 36-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 36-3.00 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 39-3.00 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 42-3.00 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛ DIN 985 MF "8" 48-3.00 ΤΕΜ
---------------------------------------

ΨΙΛΟΠΑΣΑ MF 10.9 ΓΑΛΒΑΝ 

ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 8-1.0    ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 10-1.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 10-1.25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 12-1.0 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 12-1.25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 12-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 14-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 16-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 18-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 20-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 22-1.5 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ DIN985 MF CL 10 24-1.5 ΤΕΜ
-------------------------------------

ΨΙΛΟΠΑΣΑ MF ΙΝΟΧ Α2

ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜF INOX A2 8-1.00    ΣΑΚ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜF INOX A2 10-1.00 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜF INOX A2 10-1.25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜF INOX A2 12-1.50 ΣΑΚ 25 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜF INOX A2 14-1.50 ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜF INOX A2 16-1.50 ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜF INOX A2 18-1.50 ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ
ΠΕΡΙΚ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΜF INOX A2 20-1.50 ΣΑΚ 10 ΤΕΜ
-------------------------------------