ΧΑΛΥΒΑΣ 12.9 5x16-6 H8, x20-6 H8, x25-6 H8, x30-6 H8 6x12-8 H8, x16-8 H8, x20-8 H8, x30-8 H8, x40-8 H8, x50-8 H8 8x16-10 H8, x20-10 H8, x30-10 H8, x40-10 H8, x50-10 H8, x60-10 H8 10x25-12 H8, x30-12 H8, x40-12 H8, x50-12 H8, x60-12 H8, x70-12 H8, x80-12 H8 12x40-16 H8, x50-16 H8, x70-16 H8 16x40-20 H8, x50-20 H8, x60-20 H8 20x100 -----


0.00 

ΕΠΙΛΟΓΗ: *
Διαστάσεις ,Ποσότητα ,Διευκρινήσεις: *